Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

Wójt Gminy Cewice
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadania:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł.,

Promocja i organizacja wolontariatu - 4.000,00 zł.,

Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 8.000,00 zł.,

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych:

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy w wysokości łącznej 23.000,00 zł. (brutto), do 90 % całkowitego kosztu ww. zadania.

Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od 19 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań:

Zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych w Gminie Cewice
w 2018 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Cewicach, pok. Nr 17, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach.

Termin składania ofert:

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl do dnia 28 lutego 2018 r., do godz. 23.59. Wydruk PZO (Poświadczenie Złożenia Oferty) oraz wymagane załączniki w wersji papierowej podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać lub dostarczyć do dnia 01 marca 2018 r., do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia) do Urzędu Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 12.03.2018 r. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Cewice, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz w pok. Nr 17.

Zrealizowane zadania publiczne i koszty zadań w roku 2016:

W roku 2017 Gmina Cewice przekazała na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł.,

Promocja i organizacja wolontariatu - 4.000,00 zł.,

Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 8.000,00 zł.,

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 0,00 zł.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta oceny.pdf (PDF, 28KB) 2018-02-01 14:33:06 91 razy
2 Ogłoszenie.pdf (PDF, 40KB) 2018-02-01 14:33:06 101 razy
3 Regulamin.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-01 14:33:06 79 razy
4 Zarządzenie.pdf (PDF, 16KB) 2018-02-01 14:33:06 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Bazylewicz 01-02-2018 14:33:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Cybulska 01-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Bazylewicz 01-02-2018 14:33:06