Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-04-19 10:22:22
Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. 2018-04-03 13:02:32
Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. 2018-04-03 13:01:39
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-03-22 11:28:01
Sprawozdanie z realizacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu pn."Czyste Powietrze w Gminie Cewice" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-02-16 14:02:00
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2018 2018-02-15 10:04:10
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-02-01 14:48:26
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie gminy Cewice w 2018 r. 2018-01-22 11:09:56
Ogłoszenie o obowiązującej do 09.06.2018 r. taryfie na wodę i ścieki. 2018-01-18 09:06:15
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-01-16 15:05:26
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2017r. 2018-01-15 09:40:30
Informacja o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice, powiat lęborski. 2018-01-10 10:12:33