Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji. 2018-10-18 09:14:11
Przesunięcie terminu składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2018-10-10 14:58:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. 2018-09-27 14:35:33
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2018-09-19 09:44:59
Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-09-18 12:34:44
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-09-12 09:27:02
Harmonogram zebrań wiejskich - jesień 2018 r. 2018-09-10 13:34:02
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-08-23 13:33:11
Informacja o środkach pieniężnych na likwidację azbestu dla mieszkańców z gmin poszkodowanych w ubiegłorocznej nawałnicy 2018-08-13 15:09:09
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018. 2018-06-21 12:39:08
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 2018-06-14 13:45:24
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-06-07 12:43:39
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2018-05-29 12:12:08
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2018-05-29 12:05:29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetonowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów Nr 1 i 2 na terenie ujęcia Hodowli Ryb w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. 2018-05-17 14:08:07
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (26 mieszkań) w zabudowie szeregowej wraz z pełną infrastrukturą w miejscowości Cewice, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo pomorskie. 2018-05-02 10:05:13
Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-04-30 14:36:25
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-04-27 11:13:07
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-04-19 10:22:22
Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. 2018-04-03 13:02:32
Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. 2018-04-03 13:01:39
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-03-22 11:28:01
Sprawozdanie z realizacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu pn."Czyste Powietrze w Gminie Cewice" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-02-16 14:02:00
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2018 2018-02-15 10:04:10
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-02-01 14:48:26
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie gminy Cewice w 2018 r. 2018-01-22 11:09:56
Ogłoszenie o obowiązującej do 09.06.2018 r. taryfie na wodę i ścieki. 2018-01-18 09:06:15
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-01-16 15:05:26
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2017r. 2018-01-15 09:40:30
Informacja o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice, powiat lęborski. 2018-01-10 10:12:33