Sesja nr XXVIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVIII/327/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice. 2018-01-02 09:25:28
Uchwała Nr XXVIII/326/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-01-02 09:24:30
Uchwała Nr XXVIII/325/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. i uchylenia § 2 Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 r. 2018-01-02 09:23:31
Uchwała Nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2018 r." 2018-01-02 09:22:07
Uchwała Nr XXVIII/323/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2018. 2018-01-02 09:21:05
Uchwała Nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu. 2018-01-02 09:18:39
Uchwała Nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2018-01-02 09:16:48
Uchwała Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-01-02 09:10:59
Uchwała Nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-01-02 09:09:29
Uchwała Nr XXVIII/318/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017. 2018-01-02 09:08:36
Uchwała Nr XXVIII/317/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2018-01-02 08:59:04