Sesja nr XXVII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. 2017-12-04 15:22:40
Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. 2017-12-04 15:21:56
Uchwała Nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-12-04 15:21:14
Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-12-04 15:20:41
Uchwała Nr XXVII/312/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2017-12-04 15:19:49
Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-12-04 15:19:15
Uchwała Nr XXVII/310/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. 2017-12-04 15:18:36
Uchwała Nr XXVII/309/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. 2017-12-04 15:17:50
Uchwała Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. 2017-12-04 15:17:02
Uchwała Nr XXVII/307/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszynie. 2017-12-04 15:16:14
Uchwała Nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy. 2017-12-04 15:15:37
Uchwała Nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. 2017-12-04 15:14:51
Uchwała Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. 2017-12-04 15:14:11
Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-12-04 15:11:39
Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-12-04 15:10:44