Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXVII siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. 2017-12-04 15:22:40
Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. 2017-12-04 15:21:56
Uchwała Nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-12-04 15:21:14
Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-12-04 15:20:41
Uchwała Nr XXVII/312/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2017-12-04 15:19:49
Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-12-04 15:19:15
Uchwała Nr XXVII/310/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. 2017-12-04 15:18:36
Uchwała Nr XXVII/309/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. 2017-12-04 15:17:50
Uchwała Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. 2017-12-04 15:17:02
Uchwała Nr XXVII/307/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszynie. 2017-12-04 15:16:14
Uchwała Nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy. 2017-12-04 15:15:37
Uchwała Nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. 2017-12-04 15:14:51
Uchwała Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. 2017-12-04 15:14:11
Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-12-04 15:11:39
Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-12-04 15:10:44