Sesja nr XXVI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/301/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2017-10-30 09:44:36
Uchwała Nr XXVI/300/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. 2017-10-30 09:43:32
Uchwała Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice. 2017-10-30 09:42:53
Uchwała Nr XXVI/298/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach w Zespole Szkół w Cewicach. 2017-10-30 09:41:31
Uchwała Nr XXVI/297/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Lotników Morskich w Siemirowicach. 2017-10-30 09:40:49
Uchwała Nr XXVI/296/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem w ośmioletnią Szkolę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem. 2017-10-30 09:40:06
Uchwała Nr XXVI/295/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2017-10-30 09:38:20
Uchwała Nr XXVI/294/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łebuni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łebuni. 2017-10-30 09:37:35
Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. 2017-10-30 09:36:48
Uchwała Nr XXVI/292/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok. 2017-10-30 09:28:19
Uchwała Nr XXVI/291/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok. 2017-10-30 09:27:39
Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2018 roku. 2017-10-30 09:26:16
Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-10-30 09:25:31
Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 2017-10-30 09:24:50
Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-10-30 09:23:49
Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-10-30 09:22:35