Sesja nr XXVI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2017-10-19 10:16:51
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2017-10-19 10:16:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice. 2017-10-19 10:15:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. 2017-10-19 10:09:44
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach w Zespole Szkół w Cewicach 2017-10-19 10:08:58
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Lotników Morskich w Siemirowicach 2017-10-19 10:08:27
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem w ośmioletnią Szkolę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2017-10-19 10:07:47
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2017-10-19 10:07:22
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łebuni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łebuni 2017-10-19 10:06:44
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. 2017-10-19 10:06:10
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok. 2017-10-19 10:05:25
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok. 2017-10-19 10:04:58
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2018 roku. 2017-10-19 10:04:14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-10-19 10:03:46
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 2017-10-19 10:00:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-10-19 09:59:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-10-19 09:59:28