Sesja nr XXV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Lęborskim w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" 2017-09-20 09:49:32
Uchwała Nr XXV/284/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2017-09-20 09:48:08
Uchwała Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 2017-09-20 09:46:50
Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2017-09-20 09:44:45
Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Siemirowice 2017-09-20 09:43:12
Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Oskowo 2017-09-20 09:42:21
Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-09-20 09:33:11
Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-09-20 09:32:24