Sesja nr XXV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Lęborskim w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" 2017-09-07 15:33:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Cewice Nr XXII/242/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-09-07 15:31:26
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2017-09-07 15:30:56
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 2017-09-07 15:30:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2017-09-07 15:29:40
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Siemirowice 2017-09-07 15:29:01
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Oskowo 2017-09-07 15:28:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-09-07 15:27:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-09-07 15:26:42