Sesja nr XXIV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/277/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Raportu Raportu za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" 2017-07-06 08:11:13
Uchwała Nr XXIV/276/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2017-07-06 08:09:39
Uchwała Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości 2017-07-06 08:08:46
Uchwała Nr XXIV/274/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-07-06 08:08:06
Uchwała Nr XXIV/273/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-07-06 08:07:10
Uchwała Nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany nazwy osiedla 40-lecia PRL położonego w miejscowości Cewice 2017-07-06 08:06:14
Uchwała Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany nazwy ulicy Wandy Wasilewskiej położonej w miejscowości Cewice 2017-07-06 08:05:12
Uchwała Nr XXIV/270/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany nazwy ulicy PKWN położonej w miejscowości Cewice 2017-07-06 08:03:53
Uchwała Nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-07-06 08:03:02
Uchwała Nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-07-06 08:01:55
Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-07-06 07:58:52
Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-07-06 07:54:37
Uchwała Nr XXIV/265/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-07-06 07:53:34
Uchwała Nr XXIV/264/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cewice instrumentem płatniczym. 2017-07-06 07:52:41
Uchwała Nr XXIV/263/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-07-06 07:51:42
Uchwała Nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2017-07-06 07:50:38
Uchwała Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2026. 2017-07-06 07:49:32
Uchwała Nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017 2017-07-06 07:47:54