Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXIV siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Raportu za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" 2017-06-22 13:43:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2017-06-22 13:33:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017+2027. 2017-06-22 13:31:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017 2017-06-22 13:28:17
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości 2017-06-14 14:07:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-06-14 14:06:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-06-14 14:05:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy osiedla 40-lecia PRL położonego w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:04:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Wandy Wasilewskiej położonej w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:03:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy PKWN położonej w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:02:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-06-14 14:02:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-14 14:01:22
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-14 14:00:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-06-14 13:58:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-06-14 13:56:40
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cewice instrumentem płatniczym. 2017-06-14 13:55:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-06-14 13:54:42
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2017-06-14 13:53:33