Sesja nr XXIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/246/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-05-30 14:47:35
Uchwała Nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-05-30 14:49:42
Uchwała Nr XXIII/248/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Cewice Nr XXII/242/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-05-30 14:51:08
Uchwała Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-30 14:52:58
Uchwała Nr XXIII/250/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-30 14:53:58
Uchwała Nr XXIII/251/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-30 14:54:28
Uchwała Nr XXIII/252/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-30 14:55:14
Uchwała Nr XXIII/253/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-30 14:55:43
Uchwała Nr XXIII/254/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Bukowina. 2017-05-30 14:58:21
Uchwała Nr XXIII/255/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Oskowo. 2017-05-30 14:59:34
Uchwala Nr XXIII/256/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Cewice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2017-05-30 15:01:32
Uchwała Nr XXIII/257/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-05-30 15:02:59
Uchwała Nr XXIII/258/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-05-30 15:04:02
Uchwała Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego ?Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-05-30 15:04:46