Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXIII siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-05-18 08:23:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-05-18 08:24:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cewice Nr XXI 1/242/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-05-18 08:26:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:27:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:28:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:29:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:30:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:31:18
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Bukowina. 2017-05-18 08:32:06
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Oskowo. 2017-05-18 08:32:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Cewice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2017-05-18 08:34:23
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-05-18 08:35:15
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-05-18 08:36:03
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego ?Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-05-18 08:36:45