Sesja nr XXIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-05-18 08:23:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. 2017-05-18 08:24:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cewice Nr XXI 1/242/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-05-18 08:26:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:27:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:28:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:29:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:30:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-05-18 08:31:18
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Bukowina. 2017-05-18 08:32:06
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Oskowo. 2017-05-18 08:32:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Cewice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2017-05-18 08:34:23
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-05-18 08:35:15
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-05-18 08:36:03
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego ?Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-05-18 08:36:45