Sesja nr XXII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/245/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na okres 1 roku gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki 2017-04-04 09:56:27
Uchwała Nr XXII/244/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032" 2017-04-04 09:55:45
Uchwała Nr XXII/243/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2017" 2017-04-04 09:55:04
Uchwała Nr XXII/242/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 09:54:06
Uchwała Nr XXII/241/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkól i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 2017-04-04 09:53:10
Uchwała Nr XXII/240/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały nr XX/208/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2017-04-04 09:52:29
Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2017-04-04 09:51:02
Uchwała Nr XXII/238/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej 2017-04-04 09:50:19
Uchwała Nr XXII/237/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XX7206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017+2026. 2017-04-04 09:47:25
Uchwała Nr XXII/236/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-04-04 09:46:27