Sesja nr XXII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na okres 1 roku gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki 2017-03-23 08:24:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032" 2017-03-23 08:22:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2017" 2017-03-23 08:21:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Cewice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2017-03-23 08:21:10
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-23 08:20:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkól i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 2017-03-23 08:19:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/208/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2017-03-23 08:19:13
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2017-03-23 08:18:44
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej 2017-03-23 08:18:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX7206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017+2026. 2017-03-23 08:17:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-03-23 08:17:00