Sesja nr XXI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXI/235/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-06 11:29:39
Uchwała Nr XXI/234/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 2017-03-06 11:27:47
Uchwała Nr XXI/233/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w naborze do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Cewice, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 2017-03-06 11:25:21
Uchwała Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-03-06 11:24:04
Uchwała Nr XXI/231/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 i przystąpienie Gminy Cewice do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Cewice na terenie aglomeracji Lębork" oraz akceptację założonych w nim planów taryfowych 2017-03-06 11:22:21
Uchwała Nr XXI/230/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cewice" 2017-03-06 11:20:28