Sesja nr XX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2017-01-03 10:40:13
Uchwała Nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2026. 2017-01-03 10:41:33
Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2017 rok. 2017-01-03 10:42:32
Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2017-01-03 10:47:50
Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/194/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2017-01-03 10:49:57
Uchwała Nr XIX/210/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2017-01-03 10:51:23
Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016. 2017-01-03 11:43:17
Uchwała Nr XX/212/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2017. 2017-01-03 11:44:25
Uchwała Nr XX/213/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022. 2017-01-03 11:45:35
Uchwała Nr XX/214/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r." 2017-01-03 11:47:33
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Maszewo Lęborskie. 2017-01-03 11:49:08
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2017-01-03 11:52:21
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nierychomości. 2017-01-03 11:53:09
Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nierychomości. 2017-01-03 11:53:50
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie nabycia nieruchomości. 2017-01-03 11:54:34
Uchwała Nr XX/220/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku prztargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2017-01-03 11:56:23
Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku prztargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2017-01-03 11:57:26
Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 2017-01-03 11:58:43
Uchwała Nr XX/223/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-01-03 12:00:19
Uchwała Nr XX/224/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-01-03 12:01:12
Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-01-03 12:01:51
Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-01-03 12:03:51
Uchwała Nr XX/227/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-01-03 12:05:05
Uchwała Nr XX/228/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2017-01-03 12:06:10
Uchwała Nr XX/229/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2017-01-03 12:07:29