Sesja nr XX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016. 2016-12-22 13:51:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-12-22 13:50:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postacji służebności przesyłu. 2016-12-22 11:19:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postacji służebności przesyłu. 2016-12-22 11:19:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postacji służebności przesyłu. 2016-12-22 11:19:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postacji służebności przesyłu. 2016-12-22 11:18:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postacji służebności przesyłu. 2016-12-22 11:17:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu. 2016-12-22 11:16:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2016-12-22 11:15:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2016-12-22 11:09:49
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 2016-12-22 11:08:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2016-12-22 11:08:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2016-12-22 11:07:56
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2016-12-22 11:07:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Maszewo Lęborskie. 2016-12-22 11:06:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r.". 2016-12-22 11:06:09
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022. 2016-12-22 11:04:37
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2017. 2016-12-22 11:03:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/194/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2016-12-22 11:02:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2016-12-22 10:59:48
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2017 rok. 2016-12-22 10:58:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gimny Cewice na lata 2017-2026. 2016-12-22 10:57:37