Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XIX siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-11-03 13:16:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-11-03 13:15:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice 2016-11-03 13:13:34
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2016 - 2022 2016-11-03 13:12:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/0S Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2016-11-03 13:12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2017 2016-11-03 13:11:17
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Partnera spoza finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii - Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-11-03 13:10:35
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-11-03 13:09:23
dokument Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2016-11-03 13:08:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-03 13:07:19
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2016-11-03 13:06:44
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2017 roku. 2016-11-03 13:06:08
dokument Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-11-03 13:05:33
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-03 13:04:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-11-03 13:04:08