Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/215/05 w sprawie zmiany uchwały


U c h w a ł a Nr XXX/215/05

Rady Gminy Cewice

z dnia 26 października 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./, art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 r .o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm./

Rada Gminy Cewice

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Cewice z dnia 9 czerwca 2005 r, w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie Gminy Cewice, niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Cewice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 171/15 o pow. 0,0639 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr 11945, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych - na drogę gminną w taki sposób, że dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Cewice do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji stadionu sportowego podczas realizacji programu inwestycyjnego „Odnowa Wsi” poprzez urządzenie do stadionu drogi na działce oznaczonej nr 171/15.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVIII/205/05 pozostają bez zmian z tym, że zostają oznaczone kolejno numerami jako § § 3, 4 i 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 21-11-2005 11:27:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 21-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 21-11-2005 11:27:11