Sesja nr XVII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVII/182/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę 2016-09-01 11:42:29
Uchwała Nr XVII/181/2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 2016-09-01 11:41:40
Uchwała Nr XVII/180/2016 w sprawie nabycia nieruchomości 2016-09-01 11:40:59
Uchwała Nr XVII/179/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cewice 2016-09-01 11:40:21
Uchwała Nr XVII/178/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cewice" 2016-09-01 11:39:27
Uchwała Nr XVII/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i przystąpienie Gminy Cewice do realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Cewicach, na terenie projektowanej siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" 2016-09-01 11:38:31
Uchwała Nr XVII/176/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cewice 2016-09-01 11:37:33
Uchwała Nr XVII/175/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2016-09-01 11:36:51
Uchwała Nr XVII/174/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XII/121/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2016-09-01 11:36:09
Uchwała Nr XVII/173/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026 2016-09-01 11:35:25
Uchwała Nr XVII/172/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-09-01 11:34:49