Sesja nr XVII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. 2016-08-19 12:57:36
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. 2016-08-19 12:56:27
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 2016-08-19 12:55:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cewice. 2016-08-19 12:54:09
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cewice". 2016-08-19 12:52:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i przystąpienie Gminy Cewice do realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Cewicach , na terenie projektowanej siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej". 2016-08-19 12:49:51
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cewice 2016-08-19 12:46:40
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2016-08-19 12:43:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/121/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2016-08-19 12:42:05
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026 2016-08-19 12:38:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-08-19 12:36:19