Sesja nr XVI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVI/171/2016 w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu właściwości Powiatu Lęborskiego 2016-06-28 10:45:52
Uchwała Nr XVI/170/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2016-06-28 10:41:03
Uchwała Nr XVI/169/2016 w sprawie szegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-28 10:39:37
Uchwała Nr XVI/168/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-06-28 10:39:07
Uchwała Nr XVI/167/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-28 10:38:13
Uchwała Nr XVI/166/2016 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-28 10:37:32
Uchwała Nr XVI/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w projekcie partnerskim "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" 2016-06-28 10:36:44
Uchwała Nr XVI/164/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 2016-06-28 10:36:04
Uchwała Nr XVI/163/2016 w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXIX/Z63/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2016-06-28 10:35:23
Uchwała Nr XVI/162/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni 2016-06-28 10:34:30
Uchwała Nr XVI/161/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-06-28 10:33:51
Uchwała Nr XVI/160/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-28 10:33:09
Uchwała Nr XVI/159/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-28 10:32:29