Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XVI siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie szegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-17 08:46:09
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2016-06-17 08:43:54
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni 2016-06-16 12:15:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-06-16 12:14:27
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-06-09 10:24:24
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-09 10:23:58
dokument Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-09 10:22:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w projekcie partnerskim "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" 2016-06-09 10:21:31
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 2016-06-09 10:20:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXIX/Z63/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2016-06-09 10:19:24
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-09 10:18:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-09 10:17:26