Sesja nr XV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/158/2016 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-06-03 08:05:01
Uchwała Nr XV/157/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-06-03 08:04:22
Uchwała Nr XV/156/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cewice". 2016-06-03 08:03:41
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości 2016-06-03 08:02:56
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2016-06-03 08:02:08
Uchwała Nr XV/153/2016 w sprawie nabycia nieruchomości 2016-06-03 08:01:22
Uchwała Nr XV/152/2016 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cewice 2016-06-03 08:00:09
Uchwała Nr XV/151/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026. 2016-06-03 07:59:14
Uchwała Nr XV/150/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/10 Rady Gminy Cewice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2016-06-03 07:58:26
Uchwała Nr XV/149/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2016-06-03 07:56:11
Uchwała Nr XV/148/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu 2016-06-03 07:55:07
Uchwała Nr XV/147/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-06-03 07:54:21