Sesja nr XV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-05-25 09:06:17
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-05-25 09:05:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cewice". 2016-05-25 09:03:59
Projekt uchwały w sprawie zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości 2016-05-25 09:03:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2016-05-25 09:02:50
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 2016-05-25 09:02:21
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu za opatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cewice 2016-05-25 09:01:43
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026. 2016-05-25 08:59:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/10 Rady Gminy Cewice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2016-05-25 08:58:53
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu 2016-05-25 08:57:46
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu 2016-05-25 08:57:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-05-25 08:56:43