Sesja nr XIV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-04-08 07:54:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach 2016-04-08 07:54:17
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cewice" 2016-04-08 07:53:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w Projekcie Partnerskim pn.: "Budowa drogi gminnej nr 149046G ulicy Spacerowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1324G ulicy PKWN w miejscowości Cewice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii 2016-04-08 07:52:55
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cewice na lata 2016 - 2023 2016-04-08 07:52:10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cewice na lata 2016-2018. 2016-04-08 07:51:27
Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium - nagrody dla uzdolnionych uczniów 2016-04-08 07:50:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-04-08 07:49:42
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Cewice na lata 2015-2018 2016-03-16 14:55:01