Sesja nr XIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/129/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-03-07 14:19:16
Uchwała Nr XIII/130/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2016-03-07 14:18:28
Uchwała Nr XIII/131/2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 2016-03-07 14:17:40
Uchwała Nr XIII/132/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018. 2016-03-07 14:16:05
Uchwała Nr XIII/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w projekcie partnerskim jednostek samorządu terytorialnego powiatu lęborskiego pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" 2016-03-07 14:15:14
Uchwała Nr XIII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego 2016-03-07 14:14:11
Uchwała Nr XIII/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2016-03-07 14:13:09
Uchwała Nr XIII/136/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2016-03-07 14:12:26
Uchwała Nr XIII/137/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032" 2016-03-07 14:11:38
Uchwała Nr XIII/138/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2016" 2016-03-07 14:10:24
Uchwała Nr XIII/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2016-03-07 14:09:24
Uchwała Nr XIII/140/2016 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie wsi Cewice 2016-03-07 14:08:29