Sesja nr XIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2016-02-25 13:59:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2016" 2016-02-25 13:58:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032" 2016-02-25 13:58:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2016-02-25 13:57:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2016-02-25 13:56:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego 2016-02-25 13:56:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w projekcie partnerskim jednostek samorządu terytorialnego powiatu lęborskiego pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" 2016-02-25 13:55:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018. 2016-02-25 13:54:18
Projekt uchwały w sprawie ustaleniu kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 2016-02-25 13:52:58
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2016-02-25 13:52:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-02-25 13:49:50