Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2016r. 2017-04-10 13:35:23
Informacja o terminie i porządku obrad XX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-12-22 09:49:48
Raport z Konsultacji Społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016 -2022 2016-12-21 12:51:28
Informacja z dnia 19 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2016-12-20 09:16:42
Informacja z dnia 23.11.2016 r. o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2016-11-24 12:58:07
Informacja o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-11-23 14:24:32
Informacja z dnia 15 listopada 2016r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zpaoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-11-15 13:40:27
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 2016-11-15 09:20:50
Informacja z dnia 4 października 2016 r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-11-07 09:03:13
Informacja o terminie i porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-11-03 13:03:05
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-10-26 15:26:42
Informacja z dnia 24.10.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. 2016-10-24 15:53:27
Informacja z dnia 20 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Cewice I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bukowina, gmina Cewice. 2016-10-21 11:51:27
Informacja z dnia 13 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 336/4, miejscowość Bukowina, gmina Cewice". 2016-10-14 12:19:30
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2016-10-13 14:22:23
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2016-10-10 10:57:15
GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CEWICE 2016-10-06 11:14:52
Informacja z dnia 4 października 2016 r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-10-05 14:58:11
Informacja o wyborze Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2016-10-04 08:29:45
Informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-09-29 10:33:11
Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej 2016-09-23 14:22:08
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2017 ROKU 2016-09-15 13:24:41
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. 2016-09-01 14:49:56
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2016-09-01 09:14:04
Informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-08-19 13:08:58
Informacja z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-08-09 10:18:30
Informacja z dnia 1 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Lokalizacja wanny z instalacją do impregnacji drewna metodą zanurzeniową z podnośnikiem elektrycznym, zlokalizowanego na działce nr 153/1 w Bukowinie." 2016-08-01 08:29:52
Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej 2016-07-26 12:35:36
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.06.2016r. 2016-07-01 09:59:55
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiach sportowych 2016-06-27 11:30:26
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2016-06-14 10:23:14
Informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-06-09 10:16:24
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ORAZ STYPENDIUM SPORTOWEGO 2016-06-09 09:30:12
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2016-05-31 11:20:06
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2016-05-27 13:44:31
Informacja o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-05-25 09:06:52
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2016-05-16 15:47:22
Informacja z dnia 6 maja 2016 r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-05-06 13:21:29
Informacja Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2016-04-22 09:54:54
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-04-08 07:56:57
Harmonogram zebrań wiejskich wiosna 2016 r. 2016-03-31 12:27:12
Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice 2016-03-31 12:18:02
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2016-03-24 11:00:57
Protokół z III aukcji sprzedaży autobusu Autosan z dnia 29.02.2016r 2016-02-29 16:22:58
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-02-26 14:33:38
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2016-02-25 13:48:14
Ogłoszenie III Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji autobusu Autosan 2016-02-25 09:25:05
Protokół z II aukcji sprzedaży autobusu Autosan z dnia 22.02.2016r 2016-02-25 09:23:58
Ogłoszenie II Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji autobusu Autosan 2016-02-16 11:47:24
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-02-15 13:43:08
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji autobusu Autosan 2016-02-08 12:08:56
Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) 2016-01-27 10:57:02
OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2016 r. 2016-01-19 12:25:15
Azbest na terenie gminy Cewice - obowiązek informacyjny właścicieli, zarządców obiektów. 2016-01-19 10:55:18
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2015r. 2016-01-11 14:48:08