Sesja nr XII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XII/128/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo 2016-01-07 11:25:45
Uchwała Nr XII/127/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice; Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo) 2016-01-07 11:24:42
Uchwała Nr XII/126/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2016 r." 2016-01-07 11:21:18
Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako Partnera w projekcie partnerskim pn.: "Adaptacja budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do celów kulturalnych - na salę wielofunkcyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-01-07 11:20:18
Uchwała Nr XII/124/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2016 2016-01-07 11:19:21
Uchwała Nr XII/123/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu 2016-01-07 11:18:26
Uchwała Nr XII/122/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu 2016-01-07 11:17:49
Uchwała Nr XII/121/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2016-01-07 11:17:15
Uchwała Nr XII/120/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2016 rok. 2016-01-07 11:16:34
Uchwała Nr XII/119/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026. 2016-01-07 11:15:55
Uchwała Nr XII/118/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-01-07 11:15:01
Uchwała Nr XII/117/2015 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasajacych w roku budżetowym 2015 2016-01-07 11:13:52
Uchwała Nr XII/116/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2016-01-07 11:13:18