Sesja nr XII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasajacych w roku budżetowym 2015 2015-12-22 09:57:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-12-22 09:56:17
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2016 r." 2015-12-16 08:45:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako Partnera w projekcie partnerskim pn.: "Adaptacja budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do celów kulturalnych - na salę wielofunkcyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-12-16 08:43:42
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2016 2015-12-16 08:42:53
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu 2015-12-16 08:41:59
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu 2015-12-16 08:41:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2015-12-16 08:40:10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2016 rok. 2015-12-16 08:39:40
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026. 2015-12-16 08:39:11
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-12-16 08:38:30