Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/164/04 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą


UCHWAŁA NR XXII/164/04

RADY GMINY CEWICE

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach” i nadania statutu tej instytucji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), art. 9, 11, 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach”.

  2. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach wchodzi filia w Maszewie.

§ 3

  1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jest miejscowość Cewice, w budynku przy ul. Osiedle 40-lecia PRL 2.

  2. Budynek, o którym mowa w punkcie 1, stanowi własność Gminy Cewice i jest posadowiony na działce Nr 77/9.

§ 4

Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności.

§ 5

1. Biblioteka stanowi samorządową instytucję kultury, która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

2. Źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy Cewice, a także dochody własne, darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 7

Cele i zadania biblioteki, jej organizację, nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad jej działalnością oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi określa statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2005 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwa_a_Nr_XXII-164-04_-za__cznik.doc (DOC, 37KB) 2005-03-09 10:10:57 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 09-03-2005 10:10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 09-03-2005 10:10:57