Sesja nr XI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/115/2015 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Lębork 2015-11-24 10:51:32
Uchwała Nr XI/114/2015 w sprawie nabycia nieruchomości 2015-11-24 10:47:47
Uchwała Nr XI/113/2015 w sprawie nabycia nieruchomości 2015-11-24 10:47:22
Uchwała Nr XI/112/2015 w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2015-11-24 10:46:44
Uchwała Nr XI/111/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2015-11-24 10:45:46
Uchwała Nr XI/110/2015 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok 2015-11-24 10:44:57
Uchwała Nr XI/109/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2016-2018 2015-11-24 10:43:18
Uchwała Nr XI/108/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2016 2015-11-24 10:42:31
Uchwała Nr XI/107/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2015-11-24 10:41:42
Uchwała Nr XI/106/2015 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice Gminy Cewice 2015-11-24 10:40:05
Uchwała Nr XI/105/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-11-24 10:39:14
Uchwała Nr XI/104/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-11-24 10:36:44
Uchwała Nr XI/103/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-24 10:34:31
Uchwała Nr XI/102/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2015-11-24 10:33:41
Uchwała Nr XI/101/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-24 10:32:32
Uchwała Nr XI/100/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-24 10:31:53
Uchwała Nr XI/99/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2015-11-24 10:31:10
Uchwała Nr XI/98/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2016 roku 2015-11-24 10:30:29
Uchwała Nr XI/97/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-11-24 10:29:43