Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na remont agregatów głębinowych ujęć wody Gminy Cewice


Wójt Gminy w Cewicach

84-312 Cewice, ul.W.Witosa 16

woj. pomorskie

tel. /059/8611-495, fax 8611-402

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont agregatów głębinowych ujęć wody Gminy Cewice.

Termin realizacji - sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego do dnia 31grudnia 2005 r.

Istotne Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest p. Witold Broda /pokój nr 12 Urzędu Gminy w Cewicach/ w godz. od 8.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2003 r. o godz. 1000

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego/ pokój nr 6/.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego /p. nr 1/ w dniu 24.10..2003 r.

o godz.1015. Zamawiający będzie prowadzić postępowanie przetargowe z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Kryteria oceny ofert: cena - 100 pkt. w tym:

  1. demontaż i montaż agregatu głębinowego z wymianą mufy kablowej i dojazdami do

miejsca awarii,

2. wymiana zestawu tłocznego,

3. przezwojenie silnika z wymianą zestawu panewek,

4. wymiana wirnika z wymianą pierścieni,

5. wykonanie innych napraw w roboczogodzinach.

Koszt zakupu materiałów niezbędnych do napraw wymienionych w pkt 5 oferent musi

udowodnić dowodami zakupu (rachunkami lub fakturami) po uprzednim uzgodnieniu

zakresu tych napraw z Zamawiającym.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o zamówienie

publiczne na podst. art. 19 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych /Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 664/ oraz warunki dodatkowe spełniające wymogi określone w istotnych warunkach zamówienia.

14.10.2003

........................................................ ................................................

data i podpis osoby sporządzającej dokumentację data i podpis Zamawiającego

Adnotacja o wywieszeniu .......................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:12:05