Sesja nr XI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zamiany aglomeracji Lębork 2015-11-13 12:25:21
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 2015-11-13 12:24:36
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 2015-11-13 12:24:14
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce 2015-11-13 12:23:34
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2015-11-13 12:22:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi 2015-11-13 12:22:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2016-2018 2015-11-13 12:21:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2016 2015-11-13 12:20:44
Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice Gminy Cewice 2015-11-13 12:20:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII2532013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 2015-11-13 12:19:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI7911 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków 2015-11-13 12:18:37
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-13 12:17:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie podatku 2015-11-13 12:16:50
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-13 12:15:48
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-13 12:15:02
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2015-11-13 12:14:20
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2016 roku 2015-11-13 12:13:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-11-13 12:12:42