Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych "zima 2003/2004"


(pieczęć zamawiającego) Cewice, dnia 14.10.2003r.

Urząd Gminy w Cewicach 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na "zimowe utrzymanie dróg gminnych „zima 2003/2004” zgodnie z zakresem jak w punkcie 4 IWZ .

Do przetargu dopuszczone zostaną podmioty dopuszczone do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

Realizacja zamówienia przebiegać będzie w terminie od 15 listopada 2003 do 15 kwietnia 2004r

Termin ważności ofert upływa dnia 5 grudnia 2003r.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Formularz ofertowy oraz warunki zamówienia zawarte w IWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Cewicach w pok. 12 w godz. 730 do 1530 w dni robocze.

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Witold Broda tel.(059) 861-14-95.

Pisemne oferty w kopertach opatrzonych napisem : zimowe utrzymanie dróg gminnych

„zima 2003/2004” należy składać w terminie do dnia 23.10.2003 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy, 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, w pok. nr 6. tel. (059) 861-14-95 fax. (0-59) 861-14-02

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 1 w dniu 23 października 2003r. o godz. 1030

Kryterium oceny oferty będzie zawarta w ofercie łączna cena brutto za wykonanie zamówienia ustalona na podstawie punktacji:

70 pkt za najniższą cenę brutto za 1 godz. odśnieżania,

30 pkt za najniższą cenę brutto za 1 km posypywania i usuwania gołoledzi.

Gmina podzielona jest na III obwody zimowego utrzymania i oferty na każdy obwód oceniane będą oddzielnie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę obwodów.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 złotych.

............................................................ .........................................................

data i podpis osoby sporządzającej dokumentację data i podpis Zamawiającego

Adnotacja o wywieszeniu:...............................................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:10:04