Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr VIII siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023. 2015-06-24 13:53:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-06-24 13:52:02
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetagowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-06-17 09:39:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego 2015-06-17 09:37:56
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2015-06-17 09:36:51
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-06-17 09:35:21
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2015-06-17 09:31:50
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2015-06-17 09:30:41
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-06-17 09:29:08
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-06-17 09:26:36
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-17 09:24:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-17 09:23:47