Sesja nr VII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VII/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Cewice wraz z gminami z terenu Powiatu Lęborskiego oraz pozostałymi gminami ościennymi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 2015-06-05 10:09:21
Uchwała Nr VII/65/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Cewice ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby" 2015-06-05 10:06:06
Uchwała Nr VII/64/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Łebuni 2015-06-05 10:04:40
Uchwała Nr VII/63/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/191/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-06-05 10:03:57
Uchwała Nr VII/62/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/187/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2015-06-05 10:03:09
Uchwała Nr VII/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Cewice 2015-06-05 10:01:45
Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice 2015-06-05 10:01:02
Uchwała Nr VII/59/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2015-06-05 10:00:21
Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-06-05 09:58:57