Sesja nr VI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 111/15/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2015-05-11 09:55:19
Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice 2015-05-11 09:53:49
Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na niedpłatne używanie herbu Gminy Cewice 2015-05-11 09:52:36
Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2015-05-11 09:51:25
Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 2015-05-11 09:50:41
Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-11 09:49:28
Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Cewice ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-05-11 09:48:01
Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-11 09:47:00
Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach 2015-05-11 09:46:14
Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023. 2015-05-11 09:45:31
Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015. 2015-05-11 09:43:59