Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr V siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Kaszubsko - Pomorskiego Forum Ekologicznego w charakterze członka wspierającego 2015-03-19 15:17:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2015" 2015-03-19 15:13:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032" 2015-03-19 15:12:49
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. 2015-03-19 15:12:06
Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Cewice do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości 2015-03-19 15:11:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Cewice w języku kaszubskim 2015-03-19 15:11:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w naborze do publicznych przedszkoli w Gminie Cewice, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 2015-03-19 15:10:29
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice 2015-03-19 15:09:59
Projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-03-19 15:09:19
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2015-03-19 15:08:07
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Cewice Nr VIII/38/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 2015-03-19 15:07:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2015-03-19 15:07:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2015-03-19 15:06:18
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023. 2015-03-19 15:05:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-03-19 15:05:16