Uchwała Nr XIV/110/04 Rady Gminy w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę


 

Uchwała Nr XIV/110/04

 

Rady Gminy Cewice

 

z dnia 10 lutego 2004 roku

 

 

 

 

 

w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn.zm./

 

 

 

 

 

 

 

Rada Gminy Cewice

 

uchwala,co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat, nie zabudowaną nieruchomość położoną w Oskowie, stanowiącą własność Gminy Cewice, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 110/3 o pow.2,06 ha i 110/6 o pow. 3,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr 23589, z przeznaczeniem na składowisko komunalnych odpadów stałych.

 

 

 

§ 2

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Stanisław Pałubicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik nr 1 do uchwaly RG nr XIV-110-04.JPG (JPG, 75KB) 2004-04-28 13:01:07 208 razy
2 zalacznik nr 2 do uchwaly RG nr XIV-110-04.JPG (JPG, 10KB) 2004-04-28 13:01:07 238 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 28-04-2004 13:01:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 01-03-2012 14:55:44