Uchwała Nr XIV/109/04 Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr XIV/109/04

Rady Gminy Cewice

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ i art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 r .o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U z 2001 r. Nr 57,poz.603 z późn. zm./

Rada Gminy Cewice

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie Gminy Cewice niżej wymienionych nieruchomości:

 1. w miejscowości Oskowo:

 • działka nr 74/16 o pow. 0,0751 ha, wpisana w KW 27266,

 • działka nr 74/20 o pow. 0,0229 ha, wpisana w KW 27266,

 • działka nr 71/19 o pow. 0,0395 ha, wpisana w KW 20406

 • działka nr 71/17 o pow. 0.0509 ha, wpisana w KW 16266,

 1. w miejscowości Maszewo:

 • działka nr 36/22 o pow. 0,0565 ha, wpisana w KW 27374,

 • działka nr 36/25 o pow. 0,0138 ha, wpisana w KW 27374,

 • działka nr 57/33 o pow. 0,0206 ha, wpisana w KW 27374,

 • działka nr 92/2 o pow. 0,2000 ha, wpisana w KW 27784,

 1. w miejscowości Unieszyno:

 • działka nr 123/4 o pow. 0,0415 ha, wpisana w KW 27051,

 • działka nr 99/4 o pow. 0,0228 ha, wpisana w KW 24556

 1. w miejscowości Krępkowice:

 • działka nr 6/9 o pow. 0,0360 ha, wpisana w KW 27373,

 • działka nr 6/11 o pow. 0,0356 ha, wpisana w KW 27373,

 • działka nr 19/2 o pow. 0,0271 ha, wpisana w KW 27373,

 1. w miejscowości Osowo:

 • działka nr 137/24 o pow. 0,0244 ha, wpisana w KW 27155,

 1. w miejscowości Łebunia:

 • działka nr 62/16 o pow. 0,1937 ha, wpisana w KW 27091,

 • działka nr 62/17 o pow. 0,0298 ha, wpisana w KW 27091,

 • działka nr 62/18 o pow. 0,0337 ha, wpisana w KW 27091

 • działka nr 409 o pow. 0,0727 ha, wpisana w KW 27091,

 1. w miejscowości Okalice, obręb Popowo:

 • działka nr 168/9 o pow. 0,0235 ha, wpisana w KW 27292,

 1. w miejscowości Cewice:

 • działka nr 77/1 o pow. 0,0300 ha, wpisana w KW 11945,

 1. w miejscowości Siemirowice:

 • działka nr 184/4 o pow. 0,0068 ha, wpisana w KW 22749,

 1. w miejscowości Pieski:

 • działka nr 247/2 o pow. 0,0156 ha, wpisana w KW 31523,

 1. w miejscowości Karwica:

 • działka nr 125/2 o pow. 0,0300 ha, wpisana w KW 31521,

 • działka nr 126/1 o pow. 0,0700 ha, wpisana w KW 31521,

 1. w miejscowości Bukowina:

 • działka nr 111/6 o pow. 0,1900 ha, wpisana w KW. 31520,

 • działka nr 111/8 o pow. 0,0200 ha, wpisana w KW 31520

przeznaczonych na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych - istniejące drogi.

§ 2

Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy stron i protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

2

Załączniki do pobrania

1 zalacznik 10 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 21KB) 2004-04-28 15:27:11 230 razy
2 zalacznik 8 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 30KB) 2004-04-28 15:27:11 235 razy
3 zalacznik 11 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 23KB) 2004-04-28 15:27:11 218 razy
4 zalacznik 7 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 24KB) 2004-04-28 15:27:11 217 razy
5 zalacznik 25 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 22KB) 2004-04-28 15:27:11 227 razy
6 zalacznik 14 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 23KB) 2004-04-28 15:27:11 232 razy
7 zalacznik 22 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 17KB) 2004-04-28 15:27:11 234 razy
8 zalacznik 6 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 22KB) 2004-04-28 15:27:11 239 razy
9 zalacznik 15 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 230 razy
10 zalacznik 2 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 244 razy
11 zalacznik 18 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 223 razy
12 zalacznik 24 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 24KB) 2004-04-28 15:27:11 225 razy
13 zalacznik 3 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 23KB) 2004-04-28 15:27:11 226 razy
14 zalacznik 23 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 26KB) 2004-04-28 15:27:11 223 razy
15 zalacznik 16 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 250 razy
16 zalacznik 21 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 17KB) 2004-04-28 15:27:11 245 razy
17 zalacznik 20 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 221 razy
18 zalacznik 19 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 19KB) 2004-04-28 15:27:11 232 razy
19 zalacznik 13 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 20KB) 2004-04-28 15:27:11 210 razy
20 zalacznik 17 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 20KB) 2004-04-28 15:27:11 241 razy
21 zalacznik 1 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 18KB) 2004-04-28 15:27:11 232 razy
22 zalacznik 12 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 21KB) 2004-04-28 15:27:11 231 razy
23 zalacznik 5 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 22KB) 2004-04-28 15:27:11 226 razy
24 zalacznik 4 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 23KB) 2004-04-28 15:27:11 231 razy
25 zalacznik 9 do Uchwaly Nr XIV-109-04.JPG (JPG, 24KB) 2004-04-28 15:27:11 238 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 28-04-2004 15:27:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 28-04-2004 15:27:11