Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Lęborska"


Uchwała Nr XIV/112/04

Rady Gminy w Cewicach

z dnia 10 lutego 2004 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.)

Rada Gminy w Cewicach

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Cewice do nowo powstającego stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”.

§ 2

Gmina Cewice będzie członkiem założycielem wymienionego w § 1 stowarzyszenia.

§ 3

Do reprezentowania Gminy Cewice w pracach nad utworzeniem stowarzyszenia upoważnia się Panią Lewandowską-Dębowską Hannę.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Pałubicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 16-04-2004 13:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 16-04-2004 13:40:59