Sesja nr III siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice. 2014-12-17 12:27:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2015 r." 2014-12-17 12:25:26
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 2014-12-17 12:19:03
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice 2014-12-17 12:16:26
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2014-12-17 12:14:47
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu 2014-12-17 12:13:21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu 2014-12-17 12:12:02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2014-12-17 12:10:48
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lębork 2014-12-17 12:09:30
Projekt uchwały Budżetowej na 2015 r. 2014-12-17 12:05:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023 2014-12-17 11:59:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014. 2014-12-17 11:55:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014. 2014-12-17 11:53:11