Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XLI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/389/2014 w sprawie przyjęcia Raportu za okres od października 2012 do września 2014 z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019". 2014-11-07 08:36:46
Uchwała Nr XLI/388/2014 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Bukowina. 2014-11-07 08:35:50
Uchwała Nr XLI/387/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2014-11-07 08:34:53
Uchwała Nr XLI/386/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 2014-11-07 08:34:10
Uchwała Nr XLI/385/2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Oskowie. 2014-11-07 08:33:00
Uchwała Nr XLI/384/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cewice 2014-11-07 08:32:16
Uchwała Nr XLI/383/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok 2014-11-07 08:31:17
Uchwała Nr XLI/382/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na rok 2015 2014-11-07 08:30:21
Uchwała Nr XLI/381/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2015 2014-11-07 08:29:14
Uchwała Nr XLI/380/2014 w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2014-11-07 08:26:12
Uchwała Nr XLI/379/2014 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania Nagród Wójta Gminy Cewice dla uczniów gimnazjów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w LCNK, zamieszkujących na terenie Gminy Cewice 2014-11-07 08:24:52
Uchwała Nr XLI/378/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2014-11-07 08:22:28
Uchwała Nr XLI/377/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2015 rok. 2014-11-07 08:20:59
Uchwała Nr XLI/376/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2015 roku. 2014-11-07 08:20:21
Uchwała Nr XLI/375/2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-07 08:19:45
Uchwała Nr XLI/374/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok. 2014-11-07 08:18:30
Uchwała Nr XLI/373/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 2014-11-07 08:17:39
Uchwała Nr XLI/372/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014. 2014-11-07 08:16:48