Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XLI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za okres od października 2012 do września 2014 z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019". 2014-10-29 14:21:44
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Bukowina. 2014-10-29 14:21:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2014-10-29 14:20:11
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Oskowie. 2014-10-29 14:19:38
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cewice 2014-10-29 14:18:59
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok 2014-10-29 14:18:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na rok 2015 2014-10-29 14:17:13
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2015 2014-10-29 14:16:24
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2014-10-29 14:15:48
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania Nagród Wójta Gminy Cewice dla uczniów gimnazjów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w LCNK, zamieszkujących na terenie Gminy Cewice 2014-10-29 14:14:50
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2014-10-29 14:14:01
dokument Objaśnienia do projektów uchwał Rady Gminy Cewice w sprawach określenia wysokości stawek podatkowych na 2015 rok 2014-10-29 14:13:22
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2015 rok. 2014-10-29 14:12:52
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2015 roku. 2014-10-29 14:12:08
dokument Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-10-29 14:10:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok. 2014-10-29 14:10:07
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 2014-10-29 14:09:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014. 2014-10-29 14:08:48