Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Rady Gminy Nr X/78/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Cewice Nr XLV/296/02 z dnia 29 stycznia 2002 r.


U C H W A Ł A NR X/78/2003

Rady Gminy Cewice

z dnia 6 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Cewice nr XLV/296/02

z dnia 29 stycznia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Cewice nr XLV/297/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Pieski do Programu Odnowy Wsi, dokonuje się następujących zmian:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

  1. Do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi typuje się Sołectwo Pieski,

  2. akceptuje się Plan Rozwoju Sołectwa Pieski, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Cewice do roku 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

  3. gwarantuje się udział środków własnych budżetu Gminy Cewice w finansowaniu zadań związanych z realizacją programu w kwocie nie mniejszej niż 15% wartości realizowanego projektu dla Sołectwa Pieski,

  4. na koordynatora gminnego wyznacza się panią Małgorzatę Wydrzyńską.

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Pałubicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003 12:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003 12:00:03