Uchwała Rady Gminy Nr X/73/03 w sprawie przeprowadzenia konsultacji


Uchwała nr X/73/03

Rady Gminy Cewice

z dnia 6 sierpnia 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Na postawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ o samorządzie gminnym Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Osiedla „Na Skarpie” w Siemirowicach w sprawie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej.

§ 2.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik stanowiący integralną część uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Pałubicki

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_Uchwa_y_Rady_Gminy_Nr_X-73-03.doc (DOC, 59KB) 2003-10-13 09:42:49 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003 09:42:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 13-10-2003 09:42:49