Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Rady Nr VI/49/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok


U c h w a ł a Nr VI/49/03

Rady Gminy Cewice

z dnia 14 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 128 ustawy z dna 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 10.138.210 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 11.553.265 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 1. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie 1.415.055 zł

Źródłem pokrycia niedoboru jest kredyt bankowy, nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych.

 1. Określa się przychody i rozchody związane z niedoborem budżetowym

zgodnie z załącznikiem Nr 3

 1. Ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 1.122.990 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

 2. Ustala się dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconej gminom w kwocie 986.515 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

 1. Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska oraz ich zestawienie, w tym:

a) przychody 100.000 zł

b) wydatki 394.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 1. Ustala się wielkość dotacji w budżecie na kwotę 255.126 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 1. Ustala się rezerwy w budżecie na kwotę 304.000 zł

w tym:

a) rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł

b) rezerwy celowe według załącznika Nr 2 204.000 zł

§ 2

 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

określa się na kwotę 62.500 zł

 1. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na kwotę 62.500 zł

§ 3

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych maksymalnie do kwoty 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty 600.000 zł.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian w budżecie:

- przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za??cznik Nr 3 do Uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 36352) 2003-09-04 14:30:27 406 razy
2 Za??cznik Nr 6 do uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 68608) 2003-09-04 14:30:27 395 razy
3 Zal?cznik Nr 1 do Uchwa?ay Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 162304) 2003-09-04 14:30:27 403 razy
4 Za??cznik Nr 7 do uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 45056) 2003-09-04 14:30:27 396 razy
5 Za??cznik Nr 8 do Uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 37888) 2003-09-04 14:30:27 387 razy
6 Za??cznik Nr 2 do Uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 207360) 2003-09-04 14:30:27 395 razy
7 Za??cznik Nr 5 do Uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 112128) 2003-09-04 14:30:27 393 razy
8 Za??cznik Nr 4 do Uchwa?y Rady Gminy Nr VI-49-03.doc (, 55296) 2003-09-04 14:30:27 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003 14:30:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003 14:30:27