Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXXVIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/352/2014 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cewicach 2014-07-03 08:11:32
Uchwała Nr XXXVIII/351/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Cewice na lata 2012-2019 2014-07-03 08:10:08
Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2014-07-03 08:08:10
Uchwała Nr XXXVIII/349/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2014-07-03 08:06:56
Uchwała Nr XXXVIII/348/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI1/238/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2014-07-03 08:05:55
Uchwała Nr XXXVIII/347/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/191/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-07-03 08:04:50
Uchwała Nr XXXVIII/346/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/187/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2014-07-03 08:03:04
Uchwała Nr XXXVIII/345/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-07-03 08:01:50
Uchwała Nr XXXVIII/344/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-07-03 08:00:43
Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2014-07-03 07:52:37
Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2014-07-03 07:51:44
Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2014-07-03 07:50:50
Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2014-2023. 2014-07-03 07:49:53
Uchwała Nr XXXVIII/339/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014. 2014-07-03 07:48:43
Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 07:47:52
Uchwała Nr XXXVIII/337/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 07:47:06